Przed każdym badaniem należy ściągnąć biżuterię, ubranie zawierające metalowe elementy, opróżnić kieszenie. W przypadku protez zębowych oraz aparatów słuchowych, należy również dokonać ich ściągnięcia.

Badania bez kontrastu

Badania bez środka kontrastowego nie wymagają szczególnego przygotowania.

Badania z podaniem środka kontrastowego

W przypadku niektórych badań tomografii komputerowej podaje się środek kontrastowy. Podanie takiego środka może nastąpić dożylnie lub doustnie. Badanie z podaniem środka kontrastowego wymaga od pacjenta szczególnego przygotowania, które polega na:

  • Wykonaniu badania poziomu kreatyniny we krwi. Takie badanie najwcześniej można wykonać na trzy tygodnie przed planowaną datą badania TK (Zalecamy tydzień przed);

*Pacjenci z podwyższonym poziomem kreatyniny, którzy przyjmują leki przeciwcukrzycowe z grupy biguanidów (Metformina, Metformax, Metfogamma, Metifor, Formetic, Glucophage, Gluformin, Siofor) powinni zaprzestać ich przyjmowania na 48 godz. przed i na 24 godz. po badaniu z użyciem środka kontrastowego, po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

  • Piciu dużych ilości płynów (ok. 2 litrów) w dniu poprzedzającym badanie;

  • Przyniesieniu w dniu badania 1 l niegazowanej wody mineralnej celem sporządzenia środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami (Tylko w przypadku doustnego podania środka kontrastowego);

  • Byciu na czczo 3 godz. albo 5 godz., albo 14 godz. przed badaniem. Ilość godzin zależy od rodzaju badania, które ma zostać wykonane. Chorzy na cukrzycę powinni dodatkowo skonsultować się z lekarzem prowadzącym;

  • Przyjmowaniu leków przeczyszczających, przeciwwzdęciowych, (tylko w przypadku badania miednicy).

Po badaniu:

  • można normalnie jeść posiłki,

  • należy wypić od 2 do 3 litrów płynów.

Dane adresowe