INFORMACJA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie/pytania wysłane za pomocą formularza kontaktowego będzie Patrycja Orzeszyna Human Guardian z siedzibą w Częstochowie, adres: 42 – 221 Częstochowa ul. Jabłonowa 5, e-mail: tkdiagnostyk@gmial.com, tel.: 601 582 640.

II. Osoba chcąca uzyskać odpowiedź na pytanie wysłane za pomocą formularza podaje dobrowolnie swoje dane osobowe, z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania danych wiąże się z brakiem możliwości odpowiedzi na zadanie pytanie/pytania.

III. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” tj. niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

IV. Czas przetwarzania danych osobowych:

 • administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w formularzu przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po uzyskaniu wyczerpującej odpowiedzi, przesłane dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich ponowny odczyt.

V. Dane osobowe zawarte w przesłanym formularzu przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

VI. Państwa dane osobowe przekazane zostaną następującym kategoriom odbiorców:

 • Personelowi administratora tj. osobom odpowiedzialnym za odpowiadanie na zadawane pytania;

 • Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie/pytania.

VII. Administrator danych nie będzie dokonywał zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, korzystają Państwo z następujących praw:

 • prawo do informacji o sposobie przetwarzania jego danych osobowych,
 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IX. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem wskazanym w pkt. I, bądź z inspektorem ochrony danych osobowych Jakubem Orzeszyna pod adresem: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49 – 300 Brzeg, Pracownia Tomografii Komputerowej, tel. 697 317 003, e-mail: inspektordanosob@gmail.com

Dane adresowe